Zásady ochrany soukromí Topps

Poslední aktualizace: 23. května 2018

Naše praktiky v rámci ochrany soukromí

Tuto webovou stránku provozuje Topps („Topps“, „my“, „náš“ či „nás“), pobočka Topps Company, Inc. Topps respektuje práva na soukromí našich uživatelů a uznává důležitost ochrany údajů, které o vás shromažďujeme. Účelem těchto Zásad ochrany soukromí je pomoci vám pochopit, jaké údaje o vás shromažďujeme, když používáte jakoukoliv naši webovou stránku, aplikaci, produkt či jinou online službu, kde jsou tyto Zásady ochrany soukromí zveřejněny (souhrnně „Služby”), jak tyto údaje používáme a jaké máte možnosti. Tyto Zásady ochrany soukromí byste si měli přečíst pokaždé, když používáte naše Služby.  Vaše používání Služeb vyjadřuje váš souhlas s těmito Zásadami ochrany soukromí a našimi samostatnými Podmínkami a ustanoveními .  Pokud nesouhlasíte, naše Služby prosím nepoužívejte.

Čas od času můžeme tyto Zásady ochrany soukromí aktualizovat a na veškeré změny vás upozorníme zveřejněním revidovaných zásad zde. Doporučujeme vám naše Zásady ochrany soukromí opakovaně kontrolovat, abyste se dozvěděli o našich praktikách zpracovávání údajů.

Jaké údaje shromažďujeme

Topps shromažďuje osobní a další údaje od vás i o vás, aby mohl poskytovat Služby. 

Osobní údaje jsou údaje, které identifikují jedince buď přímo, či nepřímo, jako třeba jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, identifikátor zařízení, přiřazený identifikátor, zájmy, preference a demografické informace (např. věk a pohlaví). 

Údaje, které shromažďujeme, závisejí na dotyčných Službách, a mohou zahrnovat:

 • Přihlašovací údaje, které vás identifikují a ověřují jakožto uživatele.  U dospělého přihlašovací údaje obvykle zahrnují heslo plus osobní kontaktní údaje, jako je e-mailová adresa.  Na některé Služby se můžete dostat pomocí přihlašovacích údajů ze sociálních sítí. 
 • Osobní kontaktní údaje, díky kterým vás může Topps kontaktovat napřímo, jako je vaše křestní jméno a příjmení, e-mailová adresa, poštovní adresa, telefonní číslo a mobilní číslo.
 • Automaticky shromažďované údaje, když používáte Služby, jako třeba vaše IP adresa, informace o zařízení, informace o síti, kterou používáte pro přístup na Služby, a obsah, který vidíte nebo na který kliknete.
 • Údaje o objednávce poskytnuté, když si zakoupíte produkt nebo službu, jako třeba objednané produkty, platební údaje a osobní kontaktní údaje odesílatele a příjemce.
 • Údaje zákaznické služby, když kontaktujete naše interní či externí pracovníky zákaznické služby.
 • Lokační údaje, které vás umožňují přesně lokalizovat.
 • Údaje přihlášení ze sociálních sítí, jako jsou přihlašovací údaje, informace o profilu a seznam přátel ze sociálních sítí, které chcete sdílet, když používáte Služby.
 • Uživatelem vytvořený obsah, který zveřejníte či nahrajete, jako třeba komentáře, videa, fotky či interakce na sociálních sítích.

Jak údaje shromažďujeme

Když používáte Služby, Topps shromažďuje informace, které poskytujete dobrovolně, a některé informace automaticky. 

Shromažďujeme údaje, které poskytujete dobrovolně, včetně osobních kontaktních údajů, přihlašovacích údajů, informací o objednávce a zájmech, demografické údaje, informace z průzkumů a další informace:

 • Když si zakládáte účet nebo se registrujete na Služby;
 • Když se účastníte jedné z našich online her, aktivit či aplikací;
 • Když se účastníte soutěží, sázek na bank či jiných promo aktivit;
 • Když zveřejňujete uživatelem generovaný obsah;
 • Když se účastníte průzkumu či dotazníku;
 • Když se hlásíte o práci;
 • Když se přihlašujete k odběru aktualizací, newsletterů či jiné marketingové komunikace;
 • Když odesíláte objednávku či se účastníte jiných transakcí; nebo
 • Když nás kontaktujete s komentářem, dotazem či žádostí o další informace.

Také shromažďujeme určité údaje automaticky, když používáte Služby. Tyto údaje mohou zahrnovat vaši adresu internetového protokolu (IP), informace o zařízení, typ vám používaného počítačového operačního systému, typ vámi používaného prohlížeče, název domén poskytovatele internetového připojení, vaše aktivity v rámci používání Služeb, vámi dříve navštívené stránky či služby a obsah, který si zpřístupníte.

Pokud se rozhodnete využít Služby nebo se registrovat pomocí externí aplikace třetí strany, jako je třeba sociální síť, Topps obdrží informace z této aplikace.

Topps či partneři technologií třetích stran mohou také shromažďovat lokační informace, jako třeba lokační informace poskytnuté mobilním zařízením, které interaguje s jednou z našich aplikací či které je spojené s vaší IP adresou či sítí Wi-Fi.  Obvykle můžete omezit či zakázat sběr lokačních informací pomocí zabudovaného nastavení na svém mobilním zařízení.  Přečtěte si pokyny k zařízení, kde najdete informace o tom, jak to udělat.  Nepovolujeme sběr přesných lokačních informací (skutečné adresy) v mobilních aplikacích bez vašeho souhlasu. 

Proč údaje shromažďujeme

Topps shromažďuje informace od vás a o vás, aby vyhověl vašim potřebám, spravoval obsah a reklamy, efektivně fungoval a vylepšoval naše Služby a produkty.  Údaje shromažďujeme a používáme, buď samostatně, nebo v kombinaci s jinými údaji:

 • Abychom vám poskytli Služby;
 • Abychom reagovali na dotazy a žádosti;
 • Abychom vám umožnili účastnit se online her, soutěží, sázek na bank a dalších promo akcí;
 • Abychom vám umožnili komunikovat s ostatními uživateli Služeb a sdílet informace o našich produktech a Službách s ostatními;
 • Abychom vám poskytli personalizovaný obsah;
 • Abychom pochopili své návštěvníky a vylepšili své produkty a Služby;
 • Abychom udržovali zabezpečení, integritu a kvalitu našich produktů a Služeb;
 • Abychom chránili naše zákonná práva a zákonná práva ostatních;
 • Abychom vám či jiným jedincům, které určíte, zasílali marketingovou komunikaci jménem Topps či jiných společností v rámci rodiny Topps a jménem vybraných nepřidružených společností;
 • Abychom vám nabídli reklamu dle vašich zájmů a zhodnotili efektivitu našich reklam; a
 • Abychom dokončili a naplnili transakci, vyzvednutí, potvrzení objednávky, sledovali doručení a platbu a poskytovali aktualizace o stavu objednávky.

Pokud platný zákon požaduje, abychom získali váš souhlas ke sběru informací za určitým účelem, děláme tak v okamžiku, kdy informace shromažďujeme.

Údaje, které shromažďujeme díky vašemu používání Služeb můžeme kombinovat s údaji, které shromažďujeme z jiných zdrojů (např. offline záznamy či veřejně dostupné údaje).

Kromě toho můžeme vzít osobní údaje a de-identifikovat je a sdílet v de-identifikované či agregované formě se třetími stranami, zadavateli reklamy či obchodními partnery, abychom analyzovali používání stránky, vylepšili svou službu či nabídku služeb a vylepšili náš uživatelský zážitek či za podobnými účely.

Vaše práva s ohledem na vaše osobní údaje

Máte právo používat, aktualizovat a opravovat faktické nepřesnosti v osobních údajích, které shromažďujeme prostřednictvím Služeb, s určitými výjimkami. Dle platných zákonů můžete mít také právo na žádost o smazání vašich osobních údajů či namítnout vůči našemu zpracovávání takových údajů. Pokud toto právo chcete uplatnit, můžete nám poslat e-mail na adresu v sekci Jak nás kontaktovat níže. V rámci ochrany vašeho soukromí a zabezpečení vašich osobních údajů provedeme opodstatněné kroky za účelem ověření vaší totožnosti před udělením přístupu. Pokud jste občanem členského státu EHP, máte právo obrátit se na dozorčí orgány v rámci EHP ohledně jakýchkoliv nejasností, které můžete mít ohledně praktik ochrany soukromí používaných společností Topps.  

Používání souborů cookies a dalších technologií

Topps a poskytovatelé jeho služeb, včetně zadavatelů reklam a partnerů analýz, používají malé textové soubory jménem „cookies“ a podobné technologie, které se ukládají na vašem počítači či mobilním zařízení, aby automaticky shromažďovaly údaje o Službách. Různé druhy cookies, jako jsou relační, trvalé či flashové, mohou sloužit k různým účelům. Mezi shromažďované údaje patří informace o zařízení, informace o síti, přes kterou používáte Služby, místa či služby, které jste navštívili dříve, a obsah, který vidíte nebo na který kliknete. Mezi důvody, jakými my a třetí strany používáme cookies a další technologie, patří personalizace vašeho zážitku (např. poznat vás podle uživatelského jména, když se vrátíte), provádění monitoringu věku, sledování předmětů ve vašem nákupním vozíku, ukládání vašeho hesla, sledování počtu návštěvníků na našich Stránkách, doručení relevantních reklam, vylepšení obsahu a nabídky a pomoc s vyhodnocením toho, které funkce jsou pro naše návštěvníky nejzajímavější.

Přestože mnohé prohlížeče jsou zpočátku nastaveny tak, aby cookies přijímaly, je možné, že si je můžete nastavit tak, aby cookies odmítaly. Tyto možnosti závisí na konkrétních prohlížečích a zařízeních, a pokud z prohlížeče na libovolném zařízení cookies smažete, vaše odhlášení od cookies bude třeba resetovat.  Více informací najdete v sekci „Nápověda“ ve svém prohlížeči nebo v zabudovaném nastavení vašeho mobilního zařízení. Poznámka: Flashové cookies nelze ovládat pomocí nastavení jako ostatní cookies. Navíc upozorňujeme, že někteér oblasti Služeb jsou přístupné pouze s povolenými cookies. Vypnutí cookies vám tudíž může zabránit v přístupu k části našeho obsahu.

Ostatní partneři třetích stran, jako jsou stránky sociálních sítí, mohou také používat cookies a podobné technologie k automatickému sběru údajů o vašem používání Služeb prostřednictvím zásuvných modulů sociálních sítí.  Možná se budete moci přihlásit na Služby pomocí údajů ze sociálních sítí, ve kterémžto případě sociální síť může být schopná propojit vaše aktivity na Službách s registračními údaji na sociální síti.  Vaše používání jejich platforem podléhá zásadám ochrany soukromí a podmínkám sociálních sítí. Váš prohlížeč či zařízení vám může umožnit blokovat tyto technologie, ale měli byste otevřít stránky třetích stran a přečíst si jejich zásady ochrany soukromí a podívat se na svůj registrační profil nebo registrační účet, kde můžete najít nastavení.

Na míru šité reklamy

Topps může pracovat s poskytovateli služeb třetích stran, kteří používají cookies a další technologie, aby (i) o vás automaticky shromažďovali údaje (jako třeba e-mailovou adresu), když takovéto údaje poskytnete prostřednictvím Služby, a aby (ii) o vás shromažďovali dodatečné údaje o vašem používání Služeb či jiných online služeb. Poskytovatelé těchto služeb mohou kombinovat shromážděné údaje s údaji, které získají z jiných zdrojů, a používat kombinované údaje, aby vám poskytli relevantnější a přímější e-mailové reklamy naším jménem.

Také můžeme spolupracovat se stránkami sociálních sítí třetích stran, jako je třeba Facebook, aby vám poskytovaly reklamy Topps v rámci naší na míru šité kampani na sociálních sítích.

Sdílení a zveřejňování údajů

 • Rodina společností Topps: Můžeme sdílet shromážděné údaje v rámci rodiny společností Topps, které mohou tyto údaje použít, aby nám pomohly poskytovat Služby.
 • Poskytovatelé služeb: Můžeme sdílet shromážděné údaje se třetími stranami, které zpracovávají údaje naším jménem. Tyto poskytovatele služeb můžeme používat kvůli
  • Hostování Služeb a poskytování údržby a zabezpečení databáze a serverů,
  • Pořádání soutěží, sázek na bank či další promo akce,
  • Posílání e-mailů naším jménem,
  • Analýze naší nabídky a
  • Zpracovávání a plnění online transakcí.
 • Obchodní partneři: S vaším souhlasem můžeme sdílet údaje s nepřidruženými třetími stranami, abychom jim umožnili poskytovat vám informace o svých produktech či službách, které by vás mohly zajímat.
 • Právní soulad a ochrana zabezpečení a bezpečí: Topps může používat, uchovávat a zveřejňovat vaše údaje, pokud si to žádá zákon nebo v dobré víře, že takové použití, uchování či zveřejnění je v rozumné míře nezbytné kvůli: (i) vyhovění právním procesům či reakci na právní žádost či předvolání; (ii) vynucení Podmínek a ustanovení společnosti Topps; (iii) reakci na tvrzení, že vaše chování porušilo práva třetích stran; (iv) reakci na vaše žádosti o zákaznickou službu; (v) ochraně práv, majetku a osobního bezpečí společnosti Topps, jejích uživatelů a veřejnosti; (vi) či pokud je to jinak nutné v rámci platného zákona či nařízení.
 • Obchodní transakce: Můžeme převádět shromážděné údaje, pokud budeme my nebo někdo z našich společníků koupeni, prodáni či spojeni s jinou osobou.

Vaše možnosti ohledně přímého marketingu

S vaším souhlasem může Topps využít osobní údaje shromážděné v souladu s těmito zásadami kvůli propagaci naší vlastní sportovně zábavních, sběratelských či potravinářských produktů a služeb a jménem ostatních společností v rámci rodiny Topps a kvůli propagaci produktů a služeb nabízených vybranými nepřidruženými sportovními, sběratelskými, herními či potravinovými společnostmi.

Přijímání marketingové komunikace od Topps je dobrovolné. Pokud byste chtěli kdykoliv změnit své marketingové preference či se zcela odhlásit od odběru dalších marketingových informací z naší strany, můžete se přihlásit na svůj účet, pokud jste se registrovali přes Služby, postupovat podle pokynů k odhlášení v e-mailové komunikaci či se na nás obrátit na adrese v sekci Jak nás kontaktovat níže .

Zabezpečení

Topps se snaží používat komerčně rozumná fyzická a elektronická bezpečnostní opatření na ochranu před ztrátou, zneužitím či změnou vašich osobních údajů. Vezměte prosím na vědomí, že navzdory našim nejlepším snahám není žádné bezpečnostní opatření dokonalé ani neproniknutelné.

Odkazy a třetí strany

Můžeme poskytovat odkazy na další stránky vlastněné třetími stranami. Když odešlete objednávku nebo se registrujete na Službách, kde se o transakce stará poskytovatel třetí strany, tyto transakce se provádějí přes webové stránky onoho poskytovatele a podléhají zásadám ochrany soukromí a podmínkám používání onoho poskytovatele. Neneseme odpovědnost za tyto další stránky, jejich zásady ochrany soukromí ani to, jak nakládají s údaji svých uživatelů. Radíme vám přečíst si jejich zásady ochrany soukromí, kde najdete informace o tom, jak tyto stránky shromažďují, používají a chrání vaše údaje.

Je možné, že se budete muset registrovat na obchod s mobilními aplikacemi třetí strany a přihlásit se na něj, než si budete moct stáhnout či koupit aplikaci Topps nebo provádět nákupy v rámci aplikace Topps. Při stahování aplikace Topps či používání aplikace Topps s online funkcemi přes vaši mobilní platformu poskytovatel aplikace obvykle shromažďuje určité údaje spojené se zařízením a aplikací. Topps neovládá požadavky ani procesy obchodů s aplikacemi; měli byste si přečíst zásady ochrany soukromí a podmínky používání obchodu s mobilními aplikacemi před stažením či použitím aplikace a zkontrolovat nastavení svého zařízení kvůli možnostem kontroly.  Příležitostně můžeme nabízet obsah, promo akce či jiné aktivity, které jsou zcela či části sponzorované či prezentované identifikovanou třetí stranou. Díky tomuto souhlasu či účasti na takové promo akci či aktivitě mohou být osobní údaje, které poskytnete dobrovolně, poskytnuty jak společnosti Topps, tak třetím stranám. Topps nemá kontrolu nad tím, jak takové třetí strany s těmito údaji nakládají.

Mezinárodní převod dat

Jelikož rodina společností Topps funguje celosvětově, můžeme potřebovat převádět a zpracovávat osobní údaje o vás na našich serverech ve Spojených státech či dalších zemí mimo vaši domovskou zemi a můžeme používat cloudové služby, jejichž servery mohou být kdekoliv ve světě. Berte prosím na vědomí, že zákony o ochraně údajů v některých zemích, jako jsou Spojené státy, nemusejí nabízet úroveň ochrany soukromí stejnou v rámci Evropského hospodářského prostoru (EHP) či ve vaší domovské zemi. Pokud vaše používání Služeb vyústí v převod osobních údajů z EHP do země mimo EHP, která podle všeho neposkytuje adekvátní úroveň ochrany soukromí, spoléháme se na standardní smluvní klauzule schválené Evropskou komisí v našich smlouvách se stranami, které obdržují údaje v takových zemích, a můžeme se spoléhat na poskytovatele služeb třetích stran ve Spojených státech, které jsou certifikované k obdržení takovýchto údajů v rámci programu Štít soukromí. Používáním těchto Služeb vyjadřujete výslovný souhlas s tímto převodem.

Soukromí dětí

Ve společnosti Topps je pro nás soukromí dětí důležité. Jsme věrni úsilí poskytovat zábavné a bezpečné Služby všem věkovým kategoriím, zejména našim mladým uživatelům. Proto jsme implementovali zvláštní, níže popsaná opatření, abychom pomohli dětem chránit si své soukromí online.

Aby se děti mohly účastnit některých našich interaktivních funkcí (např. soutěží, newsletterů, online her, elektronických pohlednic rodinám či přátelům), budou nám muset poskytnout určité osobní údaje. Osobní kontaktní údaje jsou obvykle omezeny na křestní jméno a e-mailovou adresu. Také můžeme požádat uživatele o poskytnutí údajů, jako je město či stát, ve kterém bydlí, datum narození a pohlaví.  Některé údaje, jako je IP adresa, UDID mobilního zařízení a operační systém, shromažďujeme automaticky a používáme technologie jako cookies kvůli zajištění funkčnosti a podpory našich operací, a kde je to nutné, získáváme souhlas.

Kvůli účasti na určitých funkcích můžeme návštěvníka požádat o registraci. Když uživatelé, kteří se pokusí registrovat, naznačí, že jsou děti, podle věku a místa buď od nich neshromažďujeme žádné osobní údaje, nebo je informujeme o tom, že účast na aktivitě vyžaduje souhlas rodiče či zákonného zástupce. Kvůli získání souhlasu shromažďujeme e-mailovou adresu rodiče či zákonného zástupce návštěvníka.  E-mailovou adresu rodiče či zákonného zástupce používáme kvůli získání souhlasu či upozornění rodičů či zákonných zástupců na online aktivity jejich dětí a kvůli umožnění odhlásit dítě z newsletteru či jiné podobné aktivity. U návštěvníků, o kterých víme, že jsou to děti, nebudeme podmiňovat účast na online aktivitě poskytnutím dalších osobních údajů, než je v rozumné míře nezbytné k účasti na aktivitě.

Pokud nenaznačíme jinak nebo nezískáme souhlas, osobní údaje shromážděné od dětí Topps či poskytovatelé služeb Topps obvykle používají k interním účelům, jako je umožnění návštěvníkům zúčastnit se našich online soutěží a sázek na bank, přihlásit se k online newsletteru, hrát online hru, poskytování zákaznické podpory a k účelům, za kterými byly údaje poskytnuty. Osobní údaje dětí nesdílíme s externími třetími stranami kvůli jejich vlastním marketingovým účelům.

Můžeme sdílet osobní údaje dětí se třetími stranami, pokud je to v rozumné míře nezbytné kvůli: ochraně zabezpečení či integrity našich Služeb; podniknutí opatření proti zneužití; reakci na soudní proces či žádost pořádkové složky nebo vyšetřování; či do míry povolené zákonem či v souladu s těmito zásadami či právními požadavky.

Pokud si chcete zkontrolovat osobní údaje, které jsme o vašem dítěti mohli shromáždit online, nechat tyto údaje smazat nebo požádat, abychom údaje o vašem dítěti už neshromažďovali či nepoužívali, nebo pokud máte dotazy ohledně těchto praktik sběru údajů, můžete se na nás obrátit pomocí kontaktních údajů níže.

Ukládání/Uchovávání

Námi shromažďované osobní údaje nebudou uloženy déle, než je nezbytně nutné za účelem popsaným v těchto Zásadách ochrany soukromí či v souladu s právními požadavky.

Jak nás kontaktovat

Pokud máte dotazy či návrhy ohledně těchto Zásad ochrany soukromí, kontaktujte nás prosím na adrese info@toppsfootball.co.uk či na této adrese:

Topps Europe Limited
Attn:  Privacy Policy
18 Vincent Avenue
Milton Keynes
England
MK8 0AW