Topps integritetspolicy för onlinebruk

Senast uppdaterad: 23 maj, 2018

Våra integritetsförfaranden

Uppgifter vi samlar in

Hur vi samlar in uppgifter

Varför vi samlar in uppgifter

Dina rättigheter rörande dina personuppgifter

Användning av cookies och annan teknologi

Personligt anpassade reklamkampanjer

Delning och utlämnande av uppgifter

Dina val rörande direkt marknadsföring

Säkerhet

Länkar och tredje parter

Internationella dataöverföringar

Barns integritet

Förvaring

Så kontaktar du oss

Våra integritetsförfaranden

Webbplatsen drivs av Topps ("Topps", "vi", "våra" eller "oss), ett dotterbolag till The Topps Company Inc. Topps respekterar våra användares integritetsrättigheter och uppmärksammar vikten av att skydda de uppgifter vi samlar in om dig. Syftet med denna integritetspolicy är att hjälpa dig förstå vilka uppgifter vi samlar in om dig när du använder någon av våra webbplatser, appar, produkter eller andra onlinetjänster där denna integritetspolicy finns upplagd (sammantaget, "tjänsterna"), hur vi använder de uppgifterna och vilka alternativ du har. Du bör granska denna integritetspolicy varje gång du kommer åt tjänsterna. Genom din användning av tjänsterna godkänner du denna integritetspolicy och våra separata regler och villkor. Använd inte tjänsterna om du inte godkänner dessa avtal.

Då och då kan vi komma att uppdatera vår integritetspolicy, om och när så sker meddelar vi detta genom att posta den reviderade policyn här. Vi uppmanar dig att granska vår integritetspolicy med jämna mellanrum för att få reda på mer om våra förfaranden för behandling av data.

Uppgifter vi samlar in

Topps samlar in personuppgifter och andra uppgifter från och om dig för att kunna tillhandahålla tjänsterna.

Personuppgifter är uppgifter som direkt eller indirekt identifierar en individ, såsom namn, adress, e-postadress, telefonnummer, enhetsidentifikator, tilldelad identifikator, intressen, preferenser och demografisk information (t.ex. ålder och kön).

Uppgifterna vi samlar in beror på vilka tjänster som används, och kan inkludera:

 • Inloggningsuppgifter som identifierar och validerar dig som användare. För vuxna brukar inloggningsuppgifter inkludera ett lösenord samt personliga kontaktuppgifter, såsom en e-postadress. Du kan eventuellt komma åt vissa av tjänsterna genom inloggning via sociala nätverk.

 

 • Personliga kontaktuppgifter som gör det möjligt för Topps att kontakta dig direkt, såsom ditt för- och efternamn, din e-postadress, din postadress, ditt telefonnummer och ditt mobiltelefonnummer.

 

 • Uppgifter som samlas in automatiskt då du använder tjänsterna, såsom din IP-adress, enhetsinformation, information om nätverket du använder för att komma åt tjänsterna och innehåll du ser eller klickar på.

 

 • Beställningsinformation som tillhandahålls när du köper en produkt eller tjänst, såsom beställda produkter, betalningsuppgifter samt personliga kontaktuppgifter för sändaren och mottagaren.

 

 • Kundtjänstinformation när du kontaktar våra interna eller externa kundtjänstarbetare.

 

 • Platsinformation som gör det möjligt att identifiera var du befinner dig.

 

 • Sociala inloggningsuppgifter såsom inloggningsuppgifter, profiluppgifter och vänlistor från sociala nätverk som du väljer att dela när du kommer åt tjänsterna.

 

 • Användargenererat innehåll som du postar eller laddar upp, såsom kommentarer, videor, foton eller sociala medieinteraktioner.

Hur vi samlar in uppgifter

När du använder tjänsterna samlar Topps in uppgifter som du frivilligt tillhandahåller samt vissa andra uppgifter automatiskt.

Vi samlar in uppgifter som du frivilligt tillhandahåller, inklusive personliga kontaktuppgifter, inloggningsuppgifter, beställningsinformation, intresserelaterad och demografisk information, enkätuppgifter samt andra uppgifter när du:

 • Skapar ett konto och/eller registrerar dig för tjänsterna;
 • Deltar i något av våra onlinespel, eller tar del av någon av våra aktiviteter eller applikationer;
 • Deltar i tävlingar, utlottningar eller andra kampanjer;
 • Postar användargenererat innehåll;
 • Deltar i en enkät eller svarar på ett frågeformulär;
 • Ansöker om ett jobb online;
 • Abonnerar på uppdateringar, nyhetsbrev eller annan marknadskommunikation;
 • Lägger en beställning eller ägnar dig åt andra transaktioner;
 • Kontaktar oss med kommentarer eller frågor, eller för att få vidare information

Vi samlar även in vissa uppgifter automatiskt när du använder tjänsterna. Sådana uppgifter kan inkludera din internetprotokoll-adress (IP-adress), enhetsinformation, vilken typ av operativsystem du använder, vilken typ av webbläsare du använder, domännamnet för internetleverantören, dina aktiviteter medan du använder tjänsterna, sajter eller tjänster du har besökt tidigare samt innehållet du kom åt.

Om du väljer att komma åt tjänsterna eller registrera dig med hjälp av en extern tredjepartsapplikation, såsom ett socialt nätverk, kommer Topps att få uppgifter från den applikationen.

Topps eller dess externa teknologiska samarbetspartners kan även komma att samla in platsinformation, såsom den platsinformation som tillhandahålls av antingen mobila enheter som interagerar med en av våra appar, din IP-adress eller ditt trådlösa nätverk. Du kan i allmänhet begränsa eller förhindra insamling av platsinformation med hjälp av de inbyggda inställningarna på din mobila enhet. Se enhetsinstruktionerna för information om hur du kan göra detta. Vi tillåter inte insamling av exakt platsinformation (faktisk adress) i mobila applikationer utan ditt samtycke.

Varför vi samlar in uppgifter

Topps samlar in uppgifter från och om dig för att tjäna dina behov, hantera vårt innehåll och vår reklam, driva vår verksamhet mer effektivt, samt för att förbättra våra tjänster och produkter. Vi samlar in uppgifter och använder dem, antingen enskilt eller i kombination med andra uppgifter:

 • För att leverera tjänsterna till dig;
 • För att svara på förfrågningar och begäranden;
 • För att göra det möjligt för dig att delta i onlinespel, utlottningar, och andra kampanjer;
 • För att göra det möjligt för dig att kommunicera med andra användare av tjänsterna och dela information om våra produkter och tjänster med andra;
 • För att leverera personligt anpassat innehåll till dig;
 • För att förstå våra besökare och förbättra våra produkter och tjänster;
 • För att upprätthålla säkerheten, integriteten och kvaliteten i våra produkter och tjänster;
 • För att skydda våra och andras juridiska rättigheter;
 • För att skicka marknadskommunikation från Topps och andra företag inom Topps företagsfamilj, samt från vissa ej anknutna företag, till dig eller andra individer som du identifierar;
 • För att erbjuda nätbaserad reklam och mäta effektiviteten i vår reklam;
 • För att färdigställa och fullborda transaktioner och återköp, bekräfta beställningar, spåra leverans och betalning, samt ge uppdateringar rörande beställningsstatus.

Om tillämplig lag kräver att vi erhåller ditt samtycke för att samla in uppgifter för ett särskilt ändamål, kommer vi att be om det då vid tillfället för insamling av uppgifter.

Vi kan komma att kombinera uppgifter vi samlar in genom din användning av tjänsterna med uppgifter vi samlar in från andra källor (t.ex. offline-register eller offentligt tillgänglig information).

Därutöver kan vi komma att ta personuppgifter och avidentifiera dem och sedan dela dem, i avidentifierad eller aggregerad form, med tredje parter, annonsörer och/eller affärspartners i syfte att analysera användning av sajten, förbättra vår tjänst eller de tjänster vi erbjuder, samt för att förbättra vår användarupplevelse eller liknande ändamål.

Dina rättigheter rörande dina personuppgifter

Du har rätt att komma åt och uppdatera, samt korrigera eventuella faktafel i, personuppgifterna som vi samlar in genom tjänsterna, med förbehåll för vissa undantag. Förbehållet tillämplig lag kan du även ha rätt att begära borttagning av dina personuppgifter eller protestera mot vår behandling av sådana uppgifter. För att utöva sådana rättigheter kan du skicka e-post till oss på adressen som anges nedan i avsnittet Så kontaktar du oss. För att skydda din integritet och dina personuppgifters säkerhet, kommer vi att vidta rimliga åtgärder för att bekräfta din identitet innan vi tilldelar åtkomst. Om du är medborgare i ett av medlemsländerna i EES har du rätt att kontakta övervakande myndigheter inom EES rörande alla eventuella betänkligheter du har i fråga om Topps integritetsförfaranden.

Användning av cookies och annan teknologi

Topps och dess tjänsteleverantörer, inklusive dess samarbetspartners inom annonsering och dataanalys, använder små textfiler som kallas "cookies" och annan liknande teknologi som sparas på din dator eller mobila enhet för att automatiskt samla in uppgifter om användning av tjänsterna. Olika typer av cookies, t.ex. sessionscookies, beständiga cookies och Flash cookies, kan användas för olika funktioner. Uppgifterna som samlas in inkluderar enhetsinformation, information om nätverket du använder för att komma åt tjänsterna, sajter och tjänster du har besökt tidigare, samt innehåll du ser eller klickar på. Några av ändamålen som vi och tredje parter använder cookies och annan teknologi för är att personligt anpassa din upplevelse (t.ex. att känna igen dig genom ditt användarnamn när du återkommer), upprätthålla åldersgränser, hålla koll på objekten i din kundvagn, spara ditt lösenord, hålla kolla på antalet besökare till våra sajter, leverera relevant reklam, förbättra vårt innehåll och våra erbjudanden, samt för att hjälpa oss utvärdera vilka av våra funktioner som är mest intressanta för våra besökare.

Många webbläsare har som standardinställning att tillåta cookies, men vissa har inställningar som tillåter dig att neka cookies. Dina val är specifika för olika webbläsare och enheter, och om du rensar cookies från webbläsaren på någon av dina enheter, måste du välja om dina alternativ rörande avregistrering. Se hjälpavsnittet i din webbläsare eller de inbyggda inställningarna på din mobila enhet för mer information. Tänk dock på att Flash cookies inte kan styras av inställningar på samma sätt som andra cookies kan. Observera även att vissa delar av tjänsterna endast kan kommas åt när cookies tillåts. Därmed kan avaktivering av cookies hindra dig från att använda en del av vårt innehåll.

Andra externa samarbetspartners, t.ex. sociala mediesajter, kan också använda cookies och liknande teknologi för att samla in uppgifter om din användning av tjänsterna automatiskt, med hjälp av insticksprogram knutna till sociala medier. Du kan ibland använda dig av sociala inloggningsuppgifter för att komma åt tjänsterna. I sådana fall kan det sociala nätverket eventuellt koppla dina aktiviteter i tjänsten till dina registreringsuppgifter på det sociala mediet i fråga. Sociala medienätverks respektive integritetspolicy och villkor gäller för din användning av deras plattformar. Din webbläsare eller enhet kan tillåta dig att blockera sådan teknologi, men du bör besöka den tredje partens webbplats och granska deras integritetspolicy och din registeringsprofil eller ditt konto för att ta reda på vilka alternativ du har.

Personligt anpassade reklamkampanjer

Topps kan komma att arbeta med tredjepartsleverantörer av tjänster som använder cookies och annan teknologi för att (i) samla in uppgifter om dig automatiskt (såsom din e-postadress) när du tillhandahåller sådana uppgifter genom tjänsterna och (ii) samla in ytterligare uppgifter om din användning av tjänsterna och andra onlinetjänster. Dessa tjänsteleverantörer kan komma att kombinera de uppgifter som samlats in med uppgifter erhållna från andra källor och använda de här kombinerade uppgifterna för att å våra vägnar ge dig mer relevant direktreklam via e-post.

Vi kan också komma att arbeta med externa sociala mediesajter, t.ex. Facebook, för att skicka dig Topps-annonser som del av en personligt anpassad kampanj på sociala medier.

Delning och utlämnande av uppgifter

 • Topps företagsfamilj: Vi kan komma att dela uppgifter som vi samlar in inom Topps företagsfamilj, som i sin tur kan använda uppgifterna för att hjälpa oss leverera tjänsterna.

 

 • Tjänsteleverantörer: Vi kan komma att dela uppgifter vi samlar in med tredje parter som behandlar uppgifter å våra vägnar. Vi kan komma att använda sådana tjänsteleverantörer som
  • värdar för våra tjänster och för att underhålla och upprätthålla säkerheten i våra databaser och servrar,
  • hjälpa oss genomföra tävlingar, utlottningar eller andra kampanjer,
  • skicka e-post å våra vägnar,
  • hjälpa oss analysera de produkter och tjänster vi erbjuder, samt
  • behandla och genomföra transaktioner över internet.

 

 • Affärspartners: Med ditt samtycke kan vi komma att dela information med ej anknutna tredje parter för att de ska kunna informera dig om produkter och tjänster som du eventuellt kan finna intressanta.

 

 • Juridisk efterlevnad och skydd av trygghet och säkerhet Topps kan komma åt, bevara och lämna ut dina uppgifter om lagen så kräver, eller i den goda tron att sådan åtkomst, bevaring eller sådant offentliggörande rimligen krävs för att: (i) efterleva juridisk process eller svara på ett juridiskt krav eller en stämning; (ii) upprätthålla Topps regler och villkor; (iii) svara på anspråk som gör gällande att ditt uppförande har överträtt tredje parters rättigheter; (iv) svara på dina förfrågningar till kundtjänst; (v) skydda Topps, dess användares och allmänhetens rättigheter, egendom och personliga säkerhet; (vi) eller så som på annat sätt krävs eller tillåts av tillämpliga lagar och regelverk.

 

 • Affärstransaktioner: Vi kan komma att överföra uppgifter vi samlat in om vi eller en av våra filialer förvärvas av, säljs till eller fusioneras med någon annan juridisk enhet.

Dina val rörande direkt marknadsföring

Med ditt samtycke kan Topps komma att använda information som samlats in i enlighet med denna policy för att marknadsföra våra egna produkter och tjänster, såsom sportunderhållning, samlarobjekt och godis. Topps kan då även komma att marknadsföra motsvarande produkter och tjänster åt andra företag inom Topps företagsfamilj, samt åt ett antal utvalda ej anknutna företag verksamma inom dessa branscher.

Du väljer själv om du vill få marknadskommunikation från Topps. Om du vid något tillfälle vill ändra dina preferenser rörande marknadsföring eller avregistrera dig helt från all eventuell marknadsinformation från oss, kan du logga in på ditt konto om du registrerat dig genom tjänsterna, följa instruktionerna för avregistrering som ges via e-post, eller kontakta oss på adressen i avsnittet Så kontaktar du oss nedan.

Säkerhet

Topps strävar efter att använda fysiska och elektroniska säkerhetsåtgärder, i den utsträckning som kan anses kommersiellt rimlig, för att skydda mot förlust, missbruk och ändring av dina personuppgifter. Observera dock att även om vi gör vårt bästa, är inga säkerhetsåtgärder perfekta eller ogenomträngliga.

Länkar och tredje parter

Vi kan komma att ge länkar till andra sajter tillhörande tredje parter. När du lägger en beställning eller registrerar dig i tjänsterna där transaktioner hanteras av tredjepartsförsäljare, genomförs dessa transaktioner genom försäljarens webbplats och är således förbehållna försäljarens integritetspolicy och användarvillkor. Vi bär inte ansvar för sådana övriga sajter, deras respektive integritetspolicy, eller hur de behandlar sina användares uppgifter. Vi uppmanar er att granska deras respektive integritetspolicy för information om hur dessa sajter samlar in, använder och skyddar dina uppgifter.

Du kan komma att behöva registrera dig och logga in på en extern butik för mobila appar innan du kan ladda ned eller köpa Topps-appar eller göra köp inom appen då du använder Topps-appar. När du laddar ned Topps-appar eller använder Topps-appar med onlinefunktioner genom din mobila plattform, kommer appleverantören i regel att samla in vissa uppgifter rörande enheten och appen du använder. Topps styr inte appbutikernas krav eller förfaranden. Du bör därför granska vilken integritetspolicy och vilka användarvillkor som gäller för butikerna som säljer mobila appar innan du laddar ned eller använder appar, samt se vilka alternativ för kontroll som finns i din enhets inställningar. Då och då kan vi leverera innehåll, kampanjer eller andra aktiviteter som sponsras, stöds av eller presenteras tillsammans med namngivna tredje parter. Genom att använda sådant innehåll eller delta i sådana kampanjer eller aktiviteter, kan de personuppgifter som du frivilligt uppger komma att tillhandahållas både Topps och de tredje parterna. Topps har ingen kontroll över sådana tredje parters användning av dessa uppgifter.

Internationella dataöverföringar

Då Topps företagsfamilj verkar globalt, kan vi komma att behöva överföra och behandla personuppgifter om dig på våra servrar i USA och/eller andra länder än ditt hemland. Vi kan dessutom komma att använda molntjänster vars servrar kan befinna sig var som helst i världen. Observera att dataskyddslagarna i vissa länder, till exempel USA, eventuellt inte garanterar lika starkt integritetsskydd som motsvarande lagar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i ditt hemland. Om din användning av tjänsterna resulterar i att personuppgifter överförs från EES till länder utanför EES som inte anses garantera tillräckligt starkt integritetsskydd, använder vi oss av standardiserade klausuler som godkänts av Europeiska kommissionen i våra kontrakt med parter som mottar uppgifter i sådana länder. Vi kan även komma att förlita oss på externa tjänsteleverantörer i USA som certifierats att motta sådana uppgifter enligt ramarna för Privacy Shield-programmet. Genom att använda tjänsterna ger du uttryckligen ditt samtycke till sådana överföringar.

Barns integritet

Barns integritet är viktig oss för här på Topps. Vi är fast beslutna att leverera roliga, underhållande och säkra tjänster för alla åldrar, särskilt våra yngre användare. Därför har vi implementerat särskilda åtgärder, förklarade nedan, för att hjälpa till att skydda barns integritet när de är online.

För att kunna ta del av vissa av våra interaktiva funktioner (t.ex. tävlingar, nyhetsbrev, onlinespel, elektroniska vykort till familj eller vänner), måste barn ge oss vissa personuppgifter. Personliga kontaktuppgifter brukar endast inkludera förnamn och e-postadress. Vi kan även komma att be användare om uppgifter som hemstad eller hemstat, födelsedatum och kön. Vi samlar in viss information automatiskt, t.ex. IP-adress, UDID för mobila enheter, samt operativsystem, och använder teknologi som cookies för att underlätta och förbättra driften av vår verksamhet, och vi ber om samtycke i eventuella sammanhang där så krävs.

För att ta del av vissa funktioner kan besökare uppmanas att registrera sig. När användare som försöker registrera sig anger att de är barn kommer vi, beroende på deras ålder och geografiska läge, antingen inte samla in några uppgifter från dem eller informera dem om att samtycke från målsman krävs för att ta del av aktiviteten. För att be om samtycke kommer vi att behöva samla in e-postadress tillhörande målsman för besökaren. Vi använder målsmans e-postadress för att be om samtycke eller för att upplysa målsman om dess barns aktivitet online, samt för att ge möjligheten att avregistrera barnet i fråga från nyhetsbrev eller liknande aktiviteter. I de fall då vi vet att besökarna är barn, kommer deltagande i eventuella aktiviteter online inte att kräva utlämnande av fler personuppgifter än vad som rimligen är nödvändigt för att delta i sådana aktiviteter.

Om vi inte antingen erhållit samtycke eller angivit någonting annat, används de personuppgifter som samlats in från barn i allmänhet av Topps eller Topps tjänsteleverantörer för interna ändamål, som att göra det möjligt för besökare att delta i våra tävlingar eller utlottningar online, spela online-spel, erbjuda kundtjänst, och/eller för de ändamål som uppgifterna ursprungligen uppgavs. Vi delar inte barns personuppgifter med externa tredje parter för att de sedan ska kunna använda dem i eget marknadsföringssyfte.

Vi kan komma att dela barns personuppgifter med tredje parter i den utsträckning som rimligen krävs för att: skydda våra tjänsters säkerhet eller integritet; vidta försiktighetsåtgärder mot eventuellt juridiskt ansvar; svara på juridiska processer eller begäran och/eller utredning från brottsbekämpande organ. Utöver ovan nämnda sammanhang kan detta även ske i den utsträckning som tillåts av lagen eller utifrån denna policy eller juridiska krav.

Om du vill granska några av de personliga uppgifter som vi samlat in om ditt barn online, få dessa uppgifter raderade och/eller begära att ingen ytterligare insamling eller användning av ditt barns uppgifter kommer att ske, eller om du har några andra frågor om våra förfaranden för dessa uppgifter, kan du kontakta oss med hjälp av kontaktinformationen nedan.

Förvaring

Personuppgifter som vi samlar in kommer inte att förvaras under längre tid än vad som krävs för de ändamål som beskrivs i denna integritetspolicy, eller för att på annat sätt uppfylla juridiska krav.

Så kontaktar du oss

Om du har frågor, funderingar eller förslag rörande denna integritetspolicy, kan du kontakta oss på info@toppsfootball.co.uk eller på följande adress:

Topps Europe Limited

Attn: Privacy Policy

18 Vincent Avenue

Milton Keynes

England

MK8 0AW