VILKÅR OG BETINGELSER FOR WWW.TOPPSFOOTBALL.CO.UK

Disse vilkår gælder for din brug af vores website. De er blevet udarbejdet og godkendt af advokaterne hos DIY Legals. Du bør læse vilkårene igennem, før du bruger dette website. Hvis du ikke kan acceptere vilkårene, skal du ikke bruge dette website. Hvis du fortsat bruger websitet, bekræfter du, at du accepterer disse vilkår.

ADGANG TIL WEBSITET

1.1 Det er ikke nødvendigt at registrere dig for at bruge hovedparten af dette website. [Du kan imidlertid kun få adgang til visse dele af websitet, hvis du registrerer dig.]

BRUG AF WEBSITET

1.2 Dette website må kun bruges til private formål og i overensstemmelse med disse vilkår.

1.3 Du må gerne udskrive eller downloade materiale fra dette website, hvis du ikke ændrer eller gengiver noget indhold uden vores forudgående skriftlige samtykke.

OPPETID

1.4 Vi har truffet alle rimelige foranstaltninger til at sikre, at dette website er i drift hele dagen, hver dag. Nogle gange kan vi imidlertid have tekniske problemer, som gør, at websitet er nede, og derfor kan vi ikke stilles til ansvar, hvis websitet ikke er tilgængeligt.

1.5 Vi vil om muligt altid forsøge at advare på forhånd om vedligeholdelse, som eventuelt betyder, at websitet vil være nede, men vi er ikke forpligtet til det.

MATERIALE FRA BESØGENDE

1.6 Materiale, som en besøgende på dette website sender til eller lægger op på websitet, anses ikke for at være underlagt ejendomsret eller som fortroligt. Vi har ret til at kopiere, videregive, distribuere eller bruge alt materiale, der sendes til os, bortset fra personoplysninger, som er omfattet af vores fortrolighedspolitik, til et hvilket som helst andet formål, som vi finder passende.

1.7 Når du bruger dette website, skal du ikke lægge materiale op eller sende materiale til eller fra dette website, hvis:

(a) du ikke har tilladelse til det,

(b) materialet er diskriminerende, sjofelt, pornografisk eller ærekrænkende,

(c) materialet er skadeligt, herunder uden begrænsning hvis det kan opildne til racehad, krænker en persons fortrolighed eller privatliv, kan være til irritation eller besvær for andre, opmuntrer til eller udgør adfærd, som anses for at være en strafbar handling, giver anledning til erstatningsansvar eller på anden måde er i strid med den britiske lovgivning, er computervira, trojanske heste, korrupte data eller anden software eller andre data, der potentielt er skadelige.

1.8 [Vi samarbejder i fuld udstrækning med de retshåndhævende myndigheder og efterkommer retskendelser, som påbyder os at offentliggøre identiteten på eller andre oplysninger om en person, som har lagt materiale op på dette website i strid med punkt 1.7.]

LINKS TIL OG FRA ANDRE WEBSITES

1.9 Du kan på hele dette website finde links til andre websites. Det, at vi angiver sådanne links, betyder ikke, at vi promoverer det pågældende website. Hvis du besøger et website via et link på vores website, er det på egen risiko.

1.10 Det er tilladt at angive links til vores website, forudsat at:

(a) du ikke antyder, at vi promoverer en anden parts produkter eller tjenester, medmindre vi har givet vores skriftlige samtykke til det,

(b) du ikke giver urigtige oplysninger om dit forhold til dette website, og

(c) det website, du angiver et link til vores website på, ikke indholder stødende eller på anden måde kontroversielt indhold eller indhold, som krænker en tredjeparts intellektuelle ejendomsrettigheder eller andre rettigheder.

1.11 Hvis du angiver et link til vores website i strid med punkt 5.2, skal du godtgøre os for ethvert tab eller enhver skade, vores website måtte lide som følge af det.

AFKALD PÅ GARANTI

1.12 Vi træffer alle rimelige foranstaltninger til at sikre, at oplysningerne på dette website altid er opdaterede og nøjagtige, men vi garanterer ikke, at alt materiale er nøjagtigt og/eller opdateret.

1.13 Alt materiale på dette website gøres tilgængeligt uden nogen form for garanti. Din brug af materialet på dette website er på eget ansvar.

ANSVARSFRASKRIVELSE

1.14 Vi hæfter ikke for tab eller skade, som du måtte lide som følge af din brug af dette website.

1.15 Intet i disse vilkår udelukker eller indskrænker ansvar for dødsfald eller personskade forårsaget af forsømmelighed, som ikke kan udelukkes eller indskrænkes i henhold til den britiske lovgivning.

LOVVALG OG VÆRNETING

Disse vilkår er underlagt engelsk ret. Domstolene i England og Wales har eksklusivt værneting over eventuelle tvister, der opstår i forbindelse med disse vilkår.

VORES OPLYSNINGER

Vores forretningsnavn er: Topps Europe Ltd

Vores forretningsadresse er: 18 Vincent Avenue, Crownhill, Milton Keynes, MK8 0AW

Vores momsnummer er: 608693513