A WWW.TOPPSFOOTBALL.CO.UK WEBOLDAL FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEI

Jelen felhasználási feltételek szabályozzák oldalunk Ön általi használatát. Jelen weboldal felhasználási feltételeinek megfogalmazása és a dokumentum összeállítása gyakorló jogászok munkája. Kérjük, olvassa végig a szöveget, mielott a weboldalt használni kezdi. Ha a felhasználási feltételeket nem fogadja el, kérjük, ne használja a weboldalt. A weboldal Ön általi használata a felhasználási feltételek elfogadásának minosül.

A WEBOLDAL ELÉRÉSE

1.1 Az oldal nagyobb részének eléréséhez regisztráció nem szükséges. [Az oldal bizonyos részei azonban csak abban az esetben válnak elérhetové az Ön számára, ha regisztrál.]

A WEBOLDAL HASZNÁLATA

1.2 A weboldalt Ön kizárólag személyes célokra, a jelen felhasználási feltételekkel összhangban használhatja.

1.3 Kinyomtathat és letöltheti a weboldal anyagait, feltéve, hogy nem módosít rajtuk, és tartalmukat elozetes írásbeli engedély nélkül nem többszörözi.

AZ OLDAL ELÉRHETOSÉGE

1.4 Minden ésszeru intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy ez a weboldal a hét minden napján, napi 24 órában elérheto legyen. Elore nem látható technikai problémák azonban alkalmankénti üzemszünethez vezethetnek, így nem garantálhatjuk a weboldal ténylegesen folyamatos elérhetoségét.

1.5 Lehetoségeinkhez mérten igyekszünk elozetes tájékoztatást adni a karbantartással együtt járó üzemszünetekrol, ezek közzétételére azonban semmi nem kötelez minket.

LÁTOGATÓKTÓL SZÁRMAZÓ ANYAGOK

1.6 Mindazok az anyagok, amelyeket látogatók osztanak meg vagy posztolnak ezen a weboldalon, közcélúnak és nyilvánosnak minosülnek. Jogunkban áll belátásunk szerint másolni, közzétenni, terjeszteni, vagy más módon felhasználni minden ilyen jellegu anyagot, kivéve a személyes adatokat, melyek adatvédelmi szabályzatuk hatálya alá esnek.

1.7 Jelen weboldal használata során nem tehet közzé, nem küldhet és nem fogadhat olyan anyagokat

(a) amelyek vonatkozásában a szükséges engedélyekkel nem rendelkezik;

(b) amelyek diszkriminatív, obszcén, pornográf vagy lealacsonyító jelleguek;

(c) amelyek bármilyen módon károsak, beleértve a fajgyulöletre uszító, a titoktartást vagy a magánszférát veszélyezteto, másoknak bosszúságot vagy kellemetlenséget okozó, másokat buncselekménynek vagy szabálysértésnek minosülo ill. az Egyesült Királyság törvényeivel összeférhetetlen cselekményre ösztönzo tartalmakat; számítógépes vírusokat, trójai programokat, hibás adatokat vagy más, potenciálisan káros szoftvereket és adatokat.

1.8 [Teljes mértékben alávetjük magunkat bármely bunüldözo hatóság vizsgálatának vagy bírósági végzésnek, mely az 1.7 paragrafus sérelmét megvalósító tartalmakat megosztó felhasználók személyazonosságának meghatározását célozza.]

MÁS WEBHELYEKRE MUTATÓ HIVATKOZÁSOK

1.9 Az oldalon harmadik félnek minosülo webhelyre mutató hivatkozások találhatók. Az ilyen hivatkozások nem minosülnek részünkrol az érintett webhelyek elismerésének. Az oldalainkon talált hivatkozásokon keresztül elérheto webhelyeket Ön saját felelosségére keresi fel.

1.10 Bárki jogosult hivatkozást elhelyezni az oldalon, amennyiben az alábbi feltételek teljesülnek:

(a) nem kelti azt a látszatot, hogy szolgáltatásait vagy termékeit támogatjuk, amennyiben arról nem kötöttünk írásbeli szerzodést;

(b) nem értelmezi félre oldalunkkal való kapcsolatát; és

(c) a webhely, amelyre a hivatkozás mutat, nem tartalmaz sérto vagy más módon vitatható tartalmat, vagy olyan tartalmakat melyek bármely harmadik fél szellemi tulajdonát képezik, vagy bármely más jogát sértik.

1.11 Az oldalra mutató, 5.2 pont sérelmét megvalósító hivatkozás elhelyezése esetén Önt korlátlan felelosség terheli az oldalunknak okozott károkért.

NYILATKOZAT

1.12 Noha minden ésszeru intézkedést megteszünk annak biztosítására, hogy az oldalon található információk naprakészek és pontosak legyenek, nem áll módunkban garantálni, hogy minden anyag pontos és/vagy naprakész.

1.13 Az oldalon található anyagokat mindennemu garancia nélkül bocsátjuk rendelkezésre. Ön saját felelosségére használja az oldalon fellelheto anyagokat.

FELELOSSÉGÜNK KORLÁTAI

1.14 Nem vállalunk felelosséget azokért a veszteségekért vagy károkért, amelyek Önt e weboldal használatával összefüggésben érik.

1.15 A felhasználási feltételek nem zárják ki vagy korlátozzák felelosségünket a halált vagy személyi sérülést okozó következmények kapcsán, melyek az Egyesült Királyság törvényei szerint nem korlátozhatók.

JOG ÉS ILLETÉKESSÉG

Jelen felhasználási feltételek vonatkozásában a brit jogrend az irányadó. A jelen felhasználási feltételek kapcsán felmerülo bármely jogvita Anglia és Wales bíróságainak kizárólagos hatáskörébe tartozik.

ADATAINK

Cégünk neve: Topps Europe Ltd

Cégünk telephelye: 18 Vincent Avenue, Crownhill, Milton Keynes, MK8 0AW

Adószámuk: 608693513