VILKÅR FOR NETTSTEDET WWW.TOPPSFOOTBALL.CO.UK

Vilkårene styrer din bruk av nettstedet. Nettstedets vilkår for bruk er levert og godkjent av advokatene ved den juridiske dokumentaktøren DIY Legals Les vilkårene nøye før du bruker dette nettstedet. Hvis du ikke aksepterer vilkårene for bruk, anbefaler vi at du ikke bruker nettstedet. Din fortsatte bruk av nettstedet bekrefter at du har akseptert vilkårene.

TILGANG TIL NETTSTEDET

1.1 Det er ikke nødvendig å registrere seg for bruk av hoveddelen av dette nettstedet. [Spesifikke deler av dette nettstedet vil likevel bare være tilgjengelig hvis du har registrert deg.]

BRUK AV NETTSTEDET

1.2 Nettstedet kan brukes for private formål og i samsvar med vilkår for bruk.

1.3 Du kan skrive ut og laste ned informasjon fra nettstedet så lenge innholdet ikke blir endret eller reprodusert uten skriftlig samtykke.

NETTSTEDETS OPPETID

1.4 Alle rimelige tiltak er iverksatt for å sikre at dette nettstedet fungerer døgnet rundt, alle dager. Tekniske utfordringer kan likevel føre til noe nedetid og således kan vi ikke holdes ansvarlig hvis nettstedet er utilgjengelig på noe som helst tidspunkt

1.5 Når mulig vil vi på forhånd melde fra om vedlikeholdsproblemer som kan resultere i nedetid på nettstedet, men vi er ikke forpliktet til å levere en slik varsel.

INFORMASJON LEVERT AV GJESTER

1.6 Informasjon Som en Gjest på nettstedet sender til Eller Legger ut på DETTE nettstedet, Anses Som ubeskyttet og Ikke konfidensielt. Vi forbeholder Oss Retten til Å kopiere, distribueres og Eller bruke alt materialet Gitt til Oss til slike Formål Som vi Finner passende, Med unntak av Personlig Informasjon, der bruken er underlagt personvernregneleVåre.

1.7. Ved bruk av dette nettstedet skal du ikke legge ut på, eller sende til eller fra dette nettstedet, materiell:

(a) der du ikke har skaffet nødvendige tillatelser

(b) som er diskriminerende, uanstendig, pornografisk eller ærekrenkende

(c) som er skadelig av natur, inkludert, men ikke begrenset til, ansvarliggjøring for å fremprovosere rasehat, brudd på taushetsplikt eller personvern, som kan forårsake irritasjon eller ubeleilighet for andre, som oppfordrer til eller utgjør en oppførsel som anses å være en kriminell handling, gir grunn til erstatningsansvar eller på annen måte står i konflikt med Storbritannias lovverk; datavirus, trojanske hester, korrupte data eller annen potensielt skadelig programvare eller data.

1.8 [Vi vil samarbeide i forhold til alle myndigheter eller rettskjennelser som krever innsyn i identitet eller andre personlige opplysninger fra enhver person som legger ut informasjon på nettstedet og som bryter med paragraf 1.7.]

KOBLINGER TIL OG FRA ANDRE NETTSTEDER

1.9 På dette nettstedet kan det hende at du finner koblinger til tredjeparters nettsteder. Levering av en kobling til et slikt nettsted betyr ikke at vi går god for nettstedet. Besøk på ethvert nettsted via en slik tilkobling gjøres på egen risiko.

1.10 Enhver part som ønsker å koble til dette nettstedet kan gjøre det så lenge betingelsene nedenfor overholdes:

(a) du forsøker ikke å gi inntrykk av at vi går god for tjenestene eller produktene fra en annen part, med mindre dette har blitt avtalt skriftlig med oss

(b) du feilpresenterer ikke relasjonen din til dette nettstedet, og

(c) nettstedet som kobler til dette nettstedet, inneholder ikke krenkende eller på annen måte kontroversielt innhold, eller innhold som bryter med immaterielle rettigheter eller rettighetene til en tredjepart.

1.11 Ved å koble til dette nettstedet på en måte som bryter med klausul 5.2, holder du oss skadesløse for ethvert tap eller enhver skade som påføres dette nettstedet som et resultat av koblingen.

FRASKRIVELSE

1.12 Til tross for at alle rimelige tiltak er iverksatt for å sørge for at informasjonen på nettstedet er oppdatert og riktig til enhver tid, kan vi ikke garantere at all informasjon er korrekt og/eller oppdatert.

1.13 All informasjon på nettstedet er levert uten garantier av noe slag. Informasjonen på nettstedet brukes etter eget forgodtbefinnende.

ANSVARSFRASKRIVELSE

1.14 Vi tar ikke ansvar for tap eller skade som måtte oppstå som følge av at du bruker dette nettstedet.

1.15 Ingen deler av disse vilkårene for bruk skal ekskludere eller begrense ansvar for død eller personskade ved uaktsomhet, som ikke kan ekskluderes eller faller innunder Storbritannias lovverk.

LOVVERK OG JURISDISKJON

Vilkårene styres av engelsk lovverk. Konflikter som måtte oppstå i forbindelse med vilkårene for bruk, skal utelukkende være underlagt jurisdiksjonen til domstolene i England og Wales.

VÅRE OPPLYSNINGER

Bedriftsnavn: Topps Europe Ltd

Bedriftsadresse: 18 Vincent Avenue, Crownhill, Milton Keynes, MK8 0AW

Organisasjonsnummer: 608693513