VILLKOR OCH BESTÄMMELSER FÖR WEBBPLATSEN WWW.TOPPSFOOTBALL.CO.UK

Följande användningsvillkor gäller när du använder vår webbplats. Dessa användningsvillkor för webbplatsen har tillhandahållits och godkänts av advokater på avdelningen för juridiska dokument på DIY Legals. Läs villkoren i sin helhet innan du använder denna Webbplats. Använd inte Webbplatsen om du inte godkänner användningsvillkoren. Din fortsatta användning av webbplatsen bekräftar att du godkänner dessa villkor.

ÅTKOMST TILL WEBBPLATSEN

1.1 Du behöver inte registrera dig hos oss för att kunna använda de flesta delarna av den här Webbplatsen. [Vissa delar av webbplatsen är dock endast tillgängliga om du har registrerat dig.]

ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN

1.2 Du får använda Webbplatsen i dina egna, privata syften och i enlighet med dessa användningsvillkor.

1.3 Du får skriva ut och hämta material från den här Webbplatsen förutsatt att du inte ändrar eller reproducerar något innehåll utan att först ha erhållit vårt skriftliga godkännande.

WEBBPLATSENS DRIFTTID

1.4 Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att Webbplatsen fungerar dygnet runt, varje dag. Ibland kan dock tekniska problem resultera i viss avbrottstid, och vi kan därför inte hållas ansvariga för att webbplatsen inte alltid är tillgänglig.

1.5 Vi eftersträvar i största möjliga utsträckning att förvarna om underhållsproblem som kan resultera i avbrottstid på Webbplatsen, men är inte skyldiga att ge sådana förvarningar.

MATERIAL SOM TILLHANDAHÅLLS AV BESÖKARE

1.6 Allt material som en besökare på Webbplatsen skickar till eller publicerar på webbplatsen ska betraktas som ej äganderättsligt skyddat och icke-konfidentiellt material. Vi har rätten att kopiera, offentliggöra, distribuera eller använda allt material som vi får tillgång till i andra syften som vi anser lämpliga, med undantag för personlig information, som ska användas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

1.7 När du använder den här Webbplatsen får du inte publicera eller skicka något material till eller från Webbplatsen:

(a) för vilket du inte har erhållit alla nödvändiga tillstånd

(b) som är diskriminerande, oanständigt, pornografiskt eller nedsättande

(c) som är skadligt till sin natur, inklusive och ej begränsat till material som riskerar att ge upphov till rashat, som strider mot sekretess- och integritetsprinciper, som kan orsaka irritation eller obehag hos andra, som uppmuntrar till eller utgör beteende som skulle betraktas som ett brott, som ger upphov till civilrättsligt ansvar eller som på annat sätt strider mot lagen i Storbritannien; datorvirus, trojanska hästar, skadade data eller andra potentiellt skadliga programvaror eller data.

1.8 [Vi samarbetar fullt ut med lagstiftande organ eller domstolsbeslut som kräver att vi avslöjar identiteten eller andra uppgifter för personer som publicerat material på den här webbplatsen som strider mot Paragraf 1.7.]

LÄNKAR TILL OCH FRÅN ANDRA WEBBPLATSER

1.9 Länkar till tredjepartswebbplatser kan förekomma överallt på den här Webbplatsen. Att vi tillhandahåller en länk till en sådan webbplats innebär inget godkännande av webbplatsen från vår sida. Om du besöker en webbplats via en länk på den här Webbplatsen sker det på egen risk.

1.10 Alla parter som vill länka till den här webbplatsen har rätt att göra det förutsatt att de villkor som beskrivs nedan uppfylls:

(a) du försöker inte antyda att vi godkänner en annan parts tjänster eller produkter om ingen skriftlig överenskommelse om detta har gjorts med oss

(b) du beskriver inte din koppling till den här webbplatsen på ett missvisande sätt

(c) den webbplats från vilken du länkar till den här Webbplatsen innehåller inte kränkande eller på annat sätt kontroversiellt innehåll, eller innehåll som bryter mot en tredje parts immateriella rättigheter eller andra rättigheter.

1.11 Genom att länka till den här Webbplatsen i strid mot klausul 5.2 ska du ersätta oss för eventuell förlust eller skada som Webbplatsen drabbas av som ett resultat av sådan länkning.

ANSVARSFRISKRIVNING

1.12 Även om vi vidtar alla rimliga åtgärder för att se till att informationen på den här webbplatsen alltid är aktuell och korrekt, kan vi inte garantera att allt material är korrekt och/eller aktuellt.

1.13 Allt material på den här webbplatsen tillhandahålls utan någon form av garanti. Du använder materialet på den här Webbplatsen på eget ansvar.

UNDANTAG FRÅN ANSVAR

1.14 Vi tar inget ansvar för eventuell förlust eller skada som du drabbas av som ett resultat av att du har använt den här Webbplatsen.

1.15 Inget i dessa användningsvillkor utesluter eller begränsar ansvar för dödsfall eller personskada som uppstått genom oaktsamhet som inte kan uteslutas eller som omfattas av lagstiftningen i Storbritannien.

LAG OCH JURISDIKTION

Dessa användningsvillkor styrs av engelsk lagstiftning. Eventuell tvist som uppstå i anknytning till dessa användningsvillkor ska gälla under den exklusiva jurisdiktionen Domstolarna i England och Wales.

VÅRA UPPGIFTER

Namnet på vårt företag är: Topps Europe Ltd

Vår företagsadress är: 18 Vincent Avenue, Crownhill, Milton Keynes, MK8 0AW

Vårt momsregistreringsnummer är: 608693513